CHRISTIAN SHOW - 6 JANVIER 2024 - LE PODCAST

Télécharger le podcast
  • Sisca (samy mafy)

  • Kakabe Djino (delira)

  • Jac's (miaro aminay mafana)

  • Janga Ratah (Salegy awe)

  • Elidio (miaramila)

  • Wawa (hommage Ninie Donia)

  • Wawa (kobany tsy ampy vice)

  • Doscar (velogno)

  • Fanjava bory (mixte)