CHRISTIAN SHOW - 22 OCTOBRE 2022 - LE PODCAST

Télécharger le podcast

Las'man (fety ny andro)
Shelcea (tsy hiala)
Dah Mama ft Smaven (mila raha igny)
Black Nadia (ravady)
Jean Cedile (manignianagna mody aminay)
Kesy Gasy Valeur (sheila)
Rokia (fepetra)
Wawa (ao raha atokisako)
Jackie Juivon (depart jhony)
Elidio (tsy nanignenako)
Stevie ft Ninie (lavitry)

News:
*Gaiart (tieko aharitry hela)
*Tito (tsy anaoraiky)