CHRISTIAN SHOW - 30 JUILLET - LE PODCAST

Télécharger le podcast

Bawar (ataova ça va)
Babalahy (fombanay)
Sarah Love (soma salegy)
Haramy (fihinanagnazy)
Roveljoh (hofantragno)
Hasley (sofignombinay)
Elidio (tsy matiny jaly)
Willis (raha mbola velogno)
Jior Shy (aza asiegna faharoe)
Regi (vahiny)
Big Mj ft Mad Max (mamzel),
Big Mj ft Eley (mbola hitomoagny)
Sayah (hangomagna)